فراخوان مقاله کنفرانس دوسالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
-------------------- Different topics in experimental solid mechanics and dynamics including but not limited to: · Elasticity and Plasticity · Impact mechanics · Experimental stress analysis · Adaptive and smart structures/materials · Fatigue and durability · Engineering acoustics and vibrations · Fracture mechanics · Identification of mechanical systems · High strain rates loading · Noise and vibrations · Advanced materials and composites · Rotating machinery/condition monitoring · Micro and Nano-materials · Shock and vibration testing · Optical techniques · Structural dynamics · Vehicle dynamics · Mechanics of thin films · Robotics · Biomechanics · Nondestructive Evaluations
فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
-------------------- .1 زمین باستان شناسی .2 ژئومورفولوژی ساحلی .3 تکتونیک ژئومورفولوژی .4 ژئومورفوسایت­ها و ژئوتوریسم .5 ژئومورفولوژی کمی و مدلسازی .6 نقشه ­های ژئومورفولوژی کاربردی .7 دیدگاه ­های نظری ژئومورفولوژی .8 مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژی .9 کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژی .10 ژئومورفولوژی توسعه شهری و منطقه­ ای .11 ژ
سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
----------------------- مدل‌سازی ریاضی شبکه‌های بیوشیمیایی (متابولیکی، تنظیمی، سیگنالی و ...) واکاوی داده‌های امیکس و ادغام داده‌ها (ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و ...) استفاده از رویکرد سامانه‌ها و بررسی برهم‌کنش‌های اجزاء زیستی مهندسی م
فراخوان مقاله دهمین کنگره بین المللی روان درمانی "روان درمانی خانواده محور" - اردیبهشت 97
---------------------- روان درمانی خانواده محور رویکرد روان تحلیلی رویکرد روان پویشی رویکرد شناختی-رفتاری هنر درمانی روان درمانی دینی و معنوی فرهنگ و روان درمانی اخلاق در
فراخوان مقاله اولین کنفرانس سالیانه گفتگوی بین تاریخ ، فرهنگ و چامعه - آذر 96
----------------------- تاریخ، فرهنگ و جامعه تاریخ انقلاب اسلامی، فرهنگ دینی و جامعه تاریخ تشیع، فرهنگ و جامعه تاریخ ایران اسلامی، فرهنگ و جامعه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام و فرهنگ تاریخ عمومی جهان کنونی تاریج و اسناد و مدارک آرشیوی نظریه های مردم شناسی و جامعه شناسی و ارتباط آن با فرهنگ فلسفه اسلامی و انقلاب اسلامی ایران معارف اسلامی ، فرهنگ و جامعه حقوق شهروندی، جامع
فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران)-آذر 96
---------------------- - بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ - تاریخ و جامعه - اشتغال و کارآفرینی در رشته تار
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی - آذر 96
------------------- علوم انسانی -مدیریت -اقتصاد -حسابداری -جغرافیا -علوم اجتماعی -آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی -روانشناسی -علوم تربیتی -فقه و حقوق -فلسفه و کلام -زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی -کتابداری -علوم قرآن و حدیث -تربیت بدنی و علوم ورزش -تاریخ و تمدن -علوم سیاسی -ادیان و عرفان -اخلاق -سایر مباحث مرتبط با علوم انسانی علوم اسلامی -علوم قرآن و حدیث -الهی
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید براقتصاد مقاومتی (نمایه شده در ISC ) - آذر 96
---------------------- 1.مدیریت - مدیریت دانش (KM) - مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مدیریت اجرایی - تجارت الکترونیک - مدیریت گردشگری و جهانگردی - مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) - تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم های مدیریت اطلاعات - نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک - چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت - یادگیری سازمانی ، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده - سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات - بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی ، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول - مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها - مدیریت و کارآفرینی ، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین ؛ دانشگاه نسل سوم - مدیریت بیمه - مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان - بازاریابی و بازارسازی ؛ روش ها ، الگوها ، رویکردها ، موانع و راهکارها - مدیریت مالی - مدیریت استراتژیک - نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی - مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها - توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی - مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار - مدیریت امور بانکی - سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی - کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام - مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه - هوش هیجانی و هوش معنوی - مدیریت آموزش عالی - مدیریت شهری - مدیریت گردشگری - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - مدیریت محیط زیست - مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی - خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی - اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری - مدیریت اسلامی - ارزیابی عملکرد کارکنان - سایر موضوعات مرتبط با مدیریت - مدیریت وتوسعه پایدار گردشگری - مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پایداردر گردشگری - مدیریت‎استراتژیک‎درصنعت گردشگری پایدار - مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پایدار - مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری - گردشگری، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی - مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار - سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار - مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار - ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار - مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری - مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار 2.اقتصاد - نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی - کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی - کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری - اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه - آموزش، تجارت و اقتصاد - اخلاق تجارت و کسب و کار - قانون تجارت، حقوق و اقتصاد - راهکارهای توسعه مناطق آزاد - اقتصاد پول و بانکداری - راهکارهای توسعه مناطق آزاد - اقتصاد صنعتی و بازرگانی - اقتصاد حمل و نقل - اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد بین الملل و تجارت - اقتصاد سلامت رفتاری - اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای - تجارت جهانی - تجارت الکترونیک - توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار - توزیع درآمد و عدالت اقتصادی - تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی - بازارهای مالی - تئوریهای سرمایه گذاری - اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها - مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی - شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی - فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…) - اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی - کسب و کارهای خانوادگی - رشد و توسعه اقتصادی - آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی - اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی - اقتصاد در شرایط تحریم - اقتصاد و مدیریت ورزشی - اقتصاد محیط زیست و تجارت - اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی - توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی - ارزشگذا
پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
-------------------- خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلاب‌های واریزه‌ای شبیه‌سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن اثرات سیل بر زیرساخت‌های حمل و نقل سیلاب و راه‌های کاهش خسارت بر پل‌ها مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب فناوری‌های نوین سنجش ویژگی‌های کمی و کیفی سیلاب روش‌های مدلسازی و تخمین خسارت سیل اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب ارزیابی سهم دستکاری‌های انسانی در حوضه‌های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب‌ها روش‌های تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی سیل از منظر
فراخوان مقاله اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
----------------- 1- احیاء و ارتقاء مراتب حیات طیبه متربیان بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی 2- نقد و بررسی کتب جدیدالتالیف 3- بررسی مسائل مربوط به آموزش و پرورش پیش دبستان، دبستان و متوسطه 4- روش های نوین یاددهی و یادگیری 5- بررسی و تحلیل محتوای آموزشی به ویژه کتب درسی 6- نقش محتوای الکترونیکی و فناوری های نوین در آموزش 7- نقش آموزش و پرورش در رشد علمی کشور 8- رسالت آموزش و پرورش در تبیین هویت دینی و ملی نسل آینده 9- نقش آموزش و پرورش در رشد و تربیت فرهنگی، اخلاقی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی 10- اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش و نقش آموزش و پرورش در ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی 11- تنوع بخشی به محیط های یادگیری 12- بررسی طرح های آموزش و پرورش (تعالی مدیریت، مدام، شهاب، تعادل – تلاش، نشاط و …) و تاثیر آن ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 13- مدیریت مدرسه و بسترسازی جهت تحول مدرسه به سمت سازمان یادگیرنده بر اساس اسناد بالادستی 14- نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان 15- آسیب شناسی شبکه­های اجتماعی و تاثیر آن بر امر آموزش 16- آسیب‏های روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‏ آموزان 17- اوقات فراغت و کلاس های فوق برنامه 18- کاربرد ورزش در آموزش و سلامت 19- آموزش مهارت‏های اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش‏ آموزان 20- نقش ارتباط خانواده و مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و پیشگیری از مشکلات تربیتی و تحصیلی 21- سازوکارهای مناسب برای ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان 22- س